Full-Service Buying Office for the Promotional Products Industry
Inquiry

ODM Denmark 2015-10-20T14:12:41+00:00

ODM Original Design Producent er en business som designer og producerer produkter som er specificeret og branded af et andet firma med henblik på salg eller reklame.

Disse firmaer giver ODM virksomheden tilladelse til at producere deres udvalgte produkter uden at skulle engagere sig i organisationen eller driften af fabrikken. Dette giver den ordregivende virksomhed mulighed for at koncentrere sig fuldt ud om deres kerneforretning.

ODM Group har udvidet deres forretning igennem de foregående år, og har nu størrelsen og kapaciteten til at kunne håndtere produktionen for flere klienter.

ODM Group arbejder også som indkøbskontor i Kina for flere kunder. Stordriftsfordele og grupperet købekraft er de vigtige fordele ved denne forretningsmodel. En primær egenskab er, at ODM ejer og /eller kan designe produkterne på deres kontor i Kina – som derefter bliver branded af den ordregivende virksomhed. Dette er i modsætning til en kontrakt producent eller en fabrik for sig selv.

Denne model bruges især inden for international handel, hvor en lokal ODM bruges til at producere varer til en udenlandsk virksomhed, der ser en vis fordel i transaktionen, såsom lave arbejdskraftomkostninger, transportforbindelser og nærhed til markedet. Dette bruges også, hvor lokale ejerskabs love muligvis forbyder direkte ejerskab af aktive udlændinge, så de bliver nød til at have et lokalt firma til at producere til deres virksomhed enten for hjemmemarkedet eller til eksport.

Outsourcing er derfor et nøgleord som beskriver vores globale forretningsmodel. Vi samarbejder med mange vestlige virksomheder som har outsourcet produktion og design af deres markedsføringsrelaterede artikler til The ODM Group i Kina.

Venligst tjek vores dansk relaterede blog artikler ud, hvis du er interesseret i at vide mere omkring produkter som The ODM Group kan producere: