Hourglass timer in restaurant Yi Cha Yi Zuo.

restaurant promos, hour glass promo, timer promos, China restaurant promos, time keeper products